ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗ

Ενσίρωμα > ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗ

Ενσίρωση είναι η διαδικασία της ζύμωσης φυτικών προϊόντων, τα οποία περιέχουν υψηλό ποσοστό υγρασίας κάτω από αναερόβιες συνθήκες, με σκοπό τη διατήρηση αλλά και τη βελτίωση της θρεπτικής τους αξίας για χρήση ως ζωοτροφή.

Το προϊόν της ενσίρωσης ονομάζεται ενσίρωμα και οι πιο συνηθισμένες καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται είναι το χόρτο και το καλαμπόκι.

Τα κτηνοτροφικά φυτά αφού συγκομιστούν στο κατάλληλο στάδιο κόβονται σε μικρά τεμάχια και στη συνέχεια συγκεντρώνονται σε ειδικές κατασκευές τους σιρούς όπου ακολουθούν ορισμένες απλές κατεργασίες προκειμένου να παραχθεί το ενσίρωμα το οποίο είναι έτοιμο μετά από 35 – 40 ημέρες.