Πλεονεκτήματα του ενσιρώματος

Ενσίρωμα > Πλεονεκτήματα του ενσιρώματος

 • Είναι ο μόνος τρόπος συντήρησης και διατήρησης της χορτομάζας την οποία μπορούν να έχουν τα ζώα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου.
 • Το ενσίρωμα είναι πιο ελκυστικό στα ζώα παρά οι άλλες τροφές.
 • Περιορίζεται η χρήση συμπυκνωμένων ζωοτροφών.
 • Η ενσίρωση είναι πιο οικονομική από τη φυσική ξήρανση
 • Το ενσίρωμα δεν κινδυνεύει από πυρκαγιά όσο ο σανός.
 • Η διαδικασία ενσίρωσης δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες από τις οποίες εξαρτάται η διαδικασία φυσικής ξήρανσης, καθώς και η ποιότητα.
 • Το χωράφι απελευθερώνεται πιο γρήγορα για την επόμενη καλλιέργεια.
 • Γίνεται πιο ορθολογιστική χρήση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων για κτηνοτροφικά φυτά.
 • Αποθηκεύεται μεγαλύτερη ποσότητα χορτομάζας σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Αποτελεσματική χρήση σε διαφορετικές χονδροειδείς ζωοτροφές και περιεχόμενα σε ξηρά ουσία.
 • Επιταχυνόμενη όξυνση αποφεύγοντας απώλειες σε ενέργεια.
 • Εξαιρετική αερόβια σταθερότητα (για τουλάχιστον 7 ημέρες).
 • Χαμηλές απώλειες σε ξηρά ουσία και ενέργεια μετά το άνοιγμα του σιρού.
 • ενσίρωση αποτελεί μία από τις χρήσεις καλλιέργειας του καλαμποκιού η οποία είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε όλες τις ζώνες όπου καλλιεργείται το καλαμπόκι και ιδιαίτερα στην Δυτική Eυρώπη και την Aμερική. Στην Eλλάδα η ενσίρωση καλαμποκιού δεν είναι πολύ διαδεδομένη, όμως έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και το 15% περίπου των καλλιεργούμενων στρεμμάτων με καλαμπόκι προορίζεται πλέον για κοπή ενσιρώματος.
 • H ενσίρωση τόσο σαν τεχνική όσο και σαν διαδικασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία.
 • Το ενσίρωμα είναι προϊόν, το οποίο περιέχει μεγάλα  ποσοστά υγρασίας,οργανικά οξέα, όπως γαλακτικό οξύ και χορηγείται στα ζώα σαν χονδροειδής ζωοτροφή. Η ενσίρωση είναι μια μέθοδος διατήρησης των χλωρών ζωοτροφών σε αναερόβιες συνθήκες, δηλαδή χωρίς αέρα. Όλα τα πράσινα φυτά μπορούν να ενσιρωθούν. Άλλα ενσιρώνονται εύκολα, άλλα σχετικά δύσκολα, αρκεί να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες για το κάθε φυτό. Για την ενσίρωση επιλέγονται φυτά με ψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, σε ξηρή ουσία ψηλής πεπτικότητας και ικανοποιητικής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία.
 • Το ενσίρωμα μας παρασκευάζεται με τις τελειότερες μεθόδους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναερόβια ζύμωση η οποία είναι απαραίτητη για την καλύτερη ποιότητα και θρεπτική αξία του ενσιρώματος.
 • Συσκευάζεται σε κενό αέρος για τη διατήρηση της καλύτερης ποιότητας και την αποφυγή των αλλοιώσεων.

 

Η ενσίρωση καλαμποκιού είναι μία δημοφιλή ζωοτροφή για την κτηνοτροφία, η οποία είναι πλούσια σε ενέργεια και πεπτικότητα και προσαρμόζεται εύκολα στη διατροφή των ζώων H ενσίρωση αποτελεί μία από τις χρήσεις καλλιέργειας του καλαμποκιού η οποία είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε όλες τις ζώνες όπου καλλιεργείται το καλαμπόκι και ιδιαίτερα στην Δυτική Eυρώπη και την Aμερική.

Το καλαμπόκι κόβεται για ενσίρωση όταν η ξηρά ουσία του φυτού είναι γύρω στο 30-35% οπότε εξασφαλίζεται η ψηλότερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και η ασφαλέστερη ενσίρωση. Η απόδοση σε χορτομάζα καλαμποκιού, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και την επιτυχία της καλλιέργειας, μπορεί να κυμανθεί από3-8 τόνους ανά δεκάριο.

Συμφέρουσα λύση για τον κτηνοτρόφο αποτελεί το ενσίρωμα καλαμποκιού. Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι επιλέγουν να το αγοράσουν, δεδομένου ότι την ίδια ώρα οι τιμές των εναλλακτικών ζωοτροφών έφτασαν στα ύψη. Στόχος και συνεχής προσπάθεια μας είναι να εξασφαλίσουμε στον Έλληνα κτηνοτρόφο τη σιγουριά του καλύτερου ενσιρώματος που χρησιμοποιεί για την εκτροφή των ζώων του. Η Τεχνογνωσία και η Ποιότητα είναι δύο έννοιες συνυφασμένες με την παράδοση της εταιρείας μας και αποτελούν το σημείο αιχμής της επαφής με τους πελάτες μας.

H διαδικασία της ενσίρωσης είναι ιδιαίτερη και θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες εφαρμόζεται. Προκειμένου να πετύχουμε γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση του προϊόντος απαιτείται καλή οργάνωση της όλης διαδικασίας, την σπορά, την διαδικασία κοπής, τον χρόνο κοπής, την καλύτερη ποιότητα, το βάρος ενσιρώματος, τη συλλογή και τη μεταφορά.